Tổng hợp những câu đối chúc Tết 2016 hay nhất – Phần 8

PN-10Có là bao, ba vạn sáu ngàn ngày, được trăm cái Tết
Ước gì nhỉ, một năm mười hai tháng, cả bốn mùa Xuân

Tiễn ngựa đi chúc Xuân vui hạnh phúc
Đón dê về mừng Tết đạt thành công

Phúc lộc thọ toàn
Hoa khai phú quý

Việc chưa xong Tết đa về vội vã
Năm chưa hết Xuân đã đến bâng khuâng

Tăng phước tăng quyền tăng phú quý
Tấn tài tấn lộc tấn vinh hoa

Dân tộc anh hùng sự nghiệp đi vào thiên kỷ mới
Đồng nai hào khí tiền đồ vươn tới vạn trùng cao

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>