12 con giáp chiêu tài

Quà tết 2016 – Tượng khỉ mạ vàng ôm túi phước bột tài lộc FH370G

1,260,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng (tại Việt Nam).

Quà tết 2016 – Tượng khỉ phong thủy tụ tài may mắn FH367G

3,805,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Khỉ (tuổi Thân) bột đá màu (tại Việt Nam). +