This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title

Xem hài tết 2016 Chiến Thắng hay nhất: Hết Đời Râu Quặp

Xem hài tết 2016 Chiến Thắng hay nhất: Hết Đời Râu Quặp

//www.youtube.com/watch?v=8ShJ7jPoC84

Phong tục xuất hành cầu may ngày tết cổ truyền của người Việt Nam

Xuất hành ngày tết

Đầu năm mới, người Việt còn có tục xuất hành. Xuất hành là đi ra khỏi nhà trong ngày

Phong tục chúc Tết Nguyên Đán đầu năm của người Việt nam

Tục chúc Tết đầu năm

Tết Nguyên đán là những ngày trang trọng, vui tươi nhất của dân tộc ta. Cũng là dịp để

Phong tục dựng cây nêu ngày tết cổ truyền của người Việt Nam

Một cổ tục của ngày Tết (tại Việt Nam) là tục dựng cây nêu. Cây nêu là một cây

Phong tục chưng mâm ngũ ngày tết Nguyên Đán của người Việt Nam

Tục chưng mâm ngũ quả ngày tết

Ngày Tết, ngoài các thức ăn cúng ông bà tổ tiên trên bàn thờ nhất thiết phải chưng mâm

Phong tục chơi hoa kiểng ngày tết nguyên đán của người Việt Nam

Tục chơi hoa kiểng ngày tết

Hoa là linh hồn, hoa là cảnh sắc thiên nhiên trang điểm cho đời, nếu thiếu hoa thì còn

Phong tục chơi câu đối Tết Nguyên Đán cổ truyền của người Việt Nam

Thú chơi câu đối Tết

Mỗi năm, khi Tết đến, từ thành thị tới các làng quê, cùng với việc mua sắm hàng Tết,


Chúc Tết – Chúc Tết 2016 – Câu Chúc Tết 2016 – Quà Tết 2016