Quà Tết 2016

Quà tết 2016 – Tượng khỉ mạ vàng ôm túi phước bột tài lộc FH370G

1,260,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng (tại Việt Nam).

Quà tết 2016 – Tượng khỉ vàng chặn giấy tăng cường chức tước A254

613.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng 12 con giáp – con khỉ ( Thân ) bột

Quà tết 2016 – Tượng khỉ phong thủy tụ tài may mắn FH367G

3,805,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Khỉ (tuổi Thân) bột đá màu (tại Việt Nam). +

Quà tết 2016 – Tượng khỉ mạ vàng ôm châu đỏ thông tuệ nhanh nhẹn FH371G

810,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng trên đế thuỷ tinh

Quà tết 2016 – Tượng khỉ vàng đá ngọc Hoàng Long may mắn M116

1.105.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) đá Hoàng Long (tại Việt Nam).

Quà tết 2016 – Tượng khỉ vàng ôm châu mạnh kiến thông minh Y355

660.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ trong bộ 12 con giáp bột đá mạ vàng non

Quà tết 2016 – Tượng khỉ mạ vàng ôm châu may mắn hợp tuổi E329

792.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng trên đế thuỷ tinh

Quà tết 2016 – Tượng khỉ đá thanh ngọc tăng trí thông minh M113

1.632.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) Thanh ngọc (tại Việt Nam). + Kích thước

Quà tết 2016 – Tượng Khỉ bột đá màu xanh may mắn thành công E328

792.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Khỉ (tuổi Thân) bột đá màu (tại Việt Nam). +